About Guides FAQs

Font Size

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

Tájékoztató a 10/1995. (IX. 28.) KTM rendelet módosításáról
(2011.06.07)
 

Tájékoztató a KT11 BEV kitöltési útmutató módosításáról


Tájékoztatjuk kedves Ügyfeleinket, hogy a KT11 BEV kitöltési útmutatója módosításra került.
A módosítás az ÖNP részletező lapnál került átvezetésre:

"A 2009-2011. évi önellenőrzéseket elektronikus és papír alapon is be lehet nyújtani."

Javított:

"A 2009-2011. évi önellenőrzéseket elektronikus úton kell benyújtani."

A javított kitöltési útmutató 1.1 változata publikálásra került, kérjük frissítsék le a korábbi verziót.

Környezetvédelmi és Környezetgazdasági Főosztály


Tájékoztatjuk kedves Ügyfeleinket, hogy a Magyar Közlöny 55. számában megjelent a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról szóló 1995. évi LVI. törvény végrehajtására kiadott 10/1995. (IX. 28.) KTM rendelet módosításáról szóló 41/2011. (V. 26.) VM rendelet.

A rendelet megtekinthető ITT

2011. május 26-án a Magyar Közlöny 55. számában kihirdetésre került a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról szóló 1995. évi LVI. törvény végrehajtására kiadott 10/1995. (IX. 28.) KTM rendelet módosításáról szóló 41/2011. (V. 26.) VM rendelet, melynek módosító rendelkezései 2011. június 25-én lépnek hatályba.

A módosítások a KTM rendelet 2. számú, 4. számú, valamint a 7. számú mellékletét érintették.

2. számú mellékletet érintő módosítás

Az APEH – VPOP integrációt követően létrejött a Nemzeti Adó- és Vámhivatal. Ennek okán a KTM rendelet 2. számú mellékletének X. alcíme 1. pontja ab) alpontjának törlése vált szükségesessé.

Nevezett alpontban a Bejelentés/Kérelem nyomtatványcsomag KE3 Gazdasági társaság (egyéb gazdálkodó szervezet) termékdíj fizetési könnyítésre irányuló kérelem lapján található „APEH felé fennálló” köztartozás rovat került törlésre.

4. számú mellékletet érintő módosítás

a) egyéb kőolajtermék

2010.01.01-től 2011.06.24-ig hatályos szöveg

2011.06.25-től hatályos (módosított) szöveg

Gépek, berendezések és járművek kenőanyagai, kivéve kenőzsírok

ex 3403 19 91

Más, kivéve kenőzsírok

ex 340319 90

Más

3403 19 99

A módosítást az indokolta, hogy a 2010. évben hatályos 10/1995. KTM rendelet 1. §-a - a 4. számú mellékletében vámtarifaszám szerint meghatározott termékeket - a 2010. évi Kombinált Nómenklatúra szerint rendelte besorolni. Ezzel ellentétben azonban a hivatkozott mellékletben nem kerültek átvezetésre a 2010. évi Nómenklatúra vámtarifaszámai, hanem az továbbra is a 2009. évi vámtarifaszámokat tartalmazta.

Így a 2010. évben hatályos KTM rendelet 4. számú mellékletében szereplő 3403 19 91 és 3403 19 99 KN alszámok a korábbi – a 2009. évi hatályos Kombinált Nómenklatúra szerinti – időállapotot mutatták. A 2010. évi hatályos tarifában szereplő 3403 19 90 KN alszám jelölte a korábbi vámtarifaszámok alá tartozó termékeket, így – tekintettel arra, hogy ezt a tarifaszámot nem sorolta fel a 4. számú melléklet – e tarifaszám alá tartozó termékek 2010.01.01. és 2011.06.24. között nem minősültek termékdíj-kötelesnek.

Természetesen ez a nem várt változás ellentétes volt a jogalkotó szándékával, hiszen akarata nem irányult a szóban forgó termékek szabályozás alóli kivételére, így a módosítás a korábbi állapot visszaállítására irányult.

b) elektromos és elektronikai berendezések

2011.06.24-ig hatályos szöveg

2011.06.25-től hatályos (módosított) szöveg

Pénzérmékkel, bankjegyekkel, bankkártyákkal, zsetonokkal vagy más fizetőeszközökkel működő más játék, a tekepálya-felszerelés kivételével

9504 30

Pénzérmékkel, bankjegyekkel, bankkártyákkal, zsetonokkal vagy más fizetőeszközökkel működő más játék, a tekepálya-felszerelés kivételével

ex 9504 30

A 4.számú mellékletben az elektromos és elektronikai termékek között található „Pénzérmékkel, bankjegyekkel, bankkártyákkal, zsetonokkal vagy más fizetőeszközökkel működő más játék, a tekepálya-felszerelés kivételével” termékek vámtarifaszámos megjelölése elé bekerült az „ex” jelölés. Az „ex” jelöléssel lehetővé vált az olyan mechanikus működési elvű játékok kivétele a törvény hatálya alól, melyek tarifálisan a szóban forgó vámtarifaszám alá tartoznak, azonban azok – a működési elvükből is adódóan – nem tekinthetőek elektromos és elektronikai berendezéseknek.

7. számú mellékletet érintő módosítás

A bevallások elkészítését is érintő egyik leglényegesebb módosítás a KTM rendelet 7. számú mellékletében található, ami a KT kódok 4–5. jegyét – az úgynevezett pénzügyi státuszkódokat – tartalmazó táblázatot érintette, mely az alábbi kóddal egészült ki:

 

80

ha a Kt. 4. § (4) bekezdés szerinti eljárást választó kötelezettnek hasznosítást koordináló szervezettel kötött átvállalási szerződése van, és a tényleges hasznosítandó mennyiség alapjának meghatározásához a készletre történő felvételkor keletkezett mentességgel bevallott termékdíjköteles termék mennyisége korrekcióra – külföldre történő kiszállítás – került;

A készletre vétellel történő termékdíjfizetési kötelezettséget választó azon kötelezettek, akik hasznosítást koordináló szervezettel átvállalási szerződést kötöttek, a készletre vétel időpontjának megfelelően kötelesek a termékdíjat bevallani. A bevalláshoz az átvállalási szerződés miatt befizetési kötelezettség – 100 %-os mentesség esetében – nem keletkezik. A jelenleg hatályos jogszabály lehetőséget biztosít a külföldre történő kiszállítás kapcsán a visszaigénylésre, amelynek alapvető feltétele, hogy a termékdíj megfizetésre kerüljön. Mivel azonban a termékdíj fizetés a 100%-os mentességet biztosító átvállalási szerződés alapján kizárt, így az érintett kötelezetteknek nincs lehetőségük a készletre vett, bevallott mennyiséget külföldre történő kiszállítás kapcsán csökkenteni, függetlenül attól, hogy a külföldre kiszállított termékdíjköteles termékből Magyarországon nem keletkezik hulladék. A hatályos KTM rendelet hivatkozott mellékletében tehát eddig nem állt rendelkezésre a készletre vett mennyiségek jogszerű csökkentésére alkalmas KT kód. Ezt a problémát igyekszik feloldani a módosítás.

A „80” –as KT kód gyakorlati alkalmazása külön cikkben kerül hamarosan bemutatásra.

Legutóbbi cikkek

Elérhetőségünk

  • Székhely: 1163 Budapest Cziráki ú.26-32. Irodaépület fsz. 22.
  • Telephely: 1163 Budapest Cziráki u. 26-32.
  • Tel: +(36) 1 280-0039
  • Tel/Fax: +(36) 1 403-7900
You are here Hírek