About Guides FAQs

Font Size

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel
 • FőoldalTrans-Global Kft.
 • RólunkBemutatkozunk
 • SzolgáltatásainkKörnyezetvédelem
  • Veszélyes hulladékokveszélyes hulladékok
   • Szállításveszélyes hulladékok

    Politikánk

    A TRANS - GLOBAL KFT. MINŐSÉG- ÉS KÖRNYEZET POLITIKÁJA

     

    A TRANS-GLOBAL Kft. vezetősége a veszélyes- és nem veszélyes hulladékok kezelése, szállítása, begyűjtése, tárolása és raktározása során, a minőségi szolgáltatást a Társaság működésében meghatározó tényezőnek tekinti.
    A minőségi szolgáltatás érdekében a Társaság megkülönböztetett figyelmet fordít a környezetvédelmi jogszabályok maradéktalan betartására, az elvárások változását követő rugalmasságra. A vezetőség kötelezettséget vállal arra, hogy a tevékenységére vonatkozó valamennyi jogszabályi követelménynek, hatósági előírásnak teljes mértékben megfeleljen, a szükséges erőforrások rendelkezésre állását biztosítsa.
    A minőségi szolgáltatásban döntő szerepe van az alkalmazottak szaktudásának, tájékozottságának és rátermettségének. E tekintetben példamutató a vezetőség magatartása, ami biztosítja a minőségre és a környezetterhelés csökkentésére való tudatos törekvést. A dolgozókat informálja, motiválja, továbbképzi, valamint ösztönzi. Ezek a tényezők garantálják a szolgáltatás megbízható és színvonalas teljesítését.

    CÉLJAINK:
               - vevőink és partnereink tartós bizalmának elnyerése, a szolgáltatásunk magas
                  színvonala, megbízhatósága révén,
               - szakmai hírnevünkre alapozva, versenyképességünk folyamatos javítása,
               - a veszélyes és nem veszélyes hulladékkal kapcsolatos szolgáltatások terén elért
                  elismertségünk megtartása és növelése,
               - a környezetterhelés folyamatos csökkenése, a környezetszennyezés megakadályozása,
               - az MSZ EN ISO 9001:2009 ÉS MSZ EN ISO 14001:2005 szabvány szerint
                  kialakított integrált irányítási rendszer folyamatos fejlesztése.

    A CÉLJAINK ELÉRÉSE ÉRDEKÉBEN TÖREKSZÜNK:
               - a megrendelői igények elvárt minőségben és határidőben történő gazdaságos
                  teljesítésére, valamint az igények – ezen belül a vállalt határidők – teljesítésének
                  pontosságára,
               - a rendelkezésre álló legjobb technológiai- és műszaki megoldások
                  megvalósítására, a környezetszennyezést megakadályozó eljárások kialakítására
                  és alkalmazására, az emberi munka könnyítésére,
               - a természeti erőforrások takarékos felhasználására,
               - a telephelyen végzett veszélyes- és nem veszélyes hulladékkezelés és tárolás
                  során a környezeti körülmények folyamatos javítására,
               - az emberi egészség veszélyeztetésének, a veszélyes hulladékok környezetbe való
                  kijutásának, a levegő-, a talaj- és víz szennyezésének megelőzésére,
               - szaktudásunk és tájékozottságunk folyamatos fejlesztésére, szakmailag jól
                  felkészült dolgozók, alvállalkozók foglalkoztatására, akik tudásukkal és
                  felelőségükkel járulnak hozzá a cég sikeréhez.

         A Trans-Global Kft 1999.-ben Magyarországon az első tíz cég között vezette be és azóta is működteti az integrált     
      ISO 9001 minőségügyi és  ISO 14001 környezetközpontú irányítási rendszerét, és ugyanabban az évben tanúsítatta is.

    A tanúsítványok megtekinthetők itt.

     

           

     

    Üdvözöljük

    Üdvözöljük a Trans-Global Környezetvédelmi Kft. honlapján!

     

     

    A Trans-Global Környezetvédelmi Kft 1991-ben kezdte meg működését.

     

     

    Tevékenysége öt fő területre terjed ki:
      1. Veszélyes és nem veszélyes hulladékok begyűjtése

          2. Veszélyes hulladékok előkezelése, ártalmatlanítása

    –Nyomdák

    –Autószerelő műhelyek

    –Tisztítószalonok

    –Erőművek

    –Intézmények

    –Gépgyártás

    –Elektronikai alkatrészgyártás

    –Fémmegmunkálás 

    –Alkatrészgyártás során keletkező veszélyes hulladékok

     
          3. Nem veszélyes hulladékok kezelése


               - Gazdasági vállalatoknál keletkező veszélyesnek nem minősülő
               - szilárd hulladékok
               - Inert hulladékok
               - Biológiailag lebontható hulladékok
               - Gépjármű, közlekedés és járműipar hulladékai


          4. Veszélyes és nem veszélyes hulladékok szállítása


          5. Környezetvédelemmel kapcsolatos egyéb feladatok ellátása:


             
    - Lakossági hulladékgyűjtési akciók lebonyolítása
               - Környezetvédelmi felmérések
               - Hatósági bejelentések
               - Teljes körű környezetvédelmi felelősi munkák ellátása
               - Egyedi környezetvédelmi problémák megoldása
               - ADR veszélyes árú szállítási biztonsági tanácsadói feladatok ellátása

     

    Budapest XVI. kerületében ipartelepen működtetjük telephelyünket. Az egész terület kármentővel ellátott, részben fedett terület a szükséges épületekkel és raktárral.

    A tároláshoz, előkezeléshez, telephelyen belüli anyagmozgatáshoz szükséges eszközökkel rendelkezünk.


    A telephely Működési Szabályzat szerint működik, a hulladékkezelési tevékenységet munkavállalóink Belső utasítások szerint hajtják végre.


    A Kft vezetői naponta ellenőrzik a telephelyen folyó munkákat. A vezetőség éves program szerint fejleszti telephelyét, figyelembe véve az elérhető legjobb technika alkalmazását, biztosítva munkavállalói egészséges munkakörnyezetet, valamint a környezetszennyezést kizáró módon történő munkavégzést.

     

     

    Hulladékkezelés és barátságos környezet!

     

     
     

    A Trans-Global kft.:

     

    • Tagja a Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók.        
    • Partnere az Electro-Coord Kht.-nak  
    • Részt vesz lakossági veszélyes hulladékgyűjtő programok megvalósításában.          
    • Kész a gyakorlati szakmai tapasztalatait hasznosítani a jogalkotásban. (Rendelet tervezetek véleményezése)                 
    • Nyitott az új kihívások és egyedi problémák megoldására
     


    Engedélyek

    A Trans-Global Kft. hatósági engedélyei

     

    A 2000.évi XLIII. törvény - a hulladékgazdálkodásról - írja elő , hogy a "Hulladékkezelési tevékenység környezetvédelmi engedéllyel végezhető".

    A Trans-Global Kft. megalakulása óta, hatósági engedélyek birtokában végzi tevékenységét. Az itt bemutatott engedélyek a jelenleg hatályos engedélyeink. Az engedély számára kattintva azok letölthetők.

     

     Engedélytípus 

    Hulladék

    Száma

    Érvényesség

    Engedélyező hatóság

    Szállítási engedély

    Veszélyes

    14/2987/8/2008

    2011. augusztus 01.

    Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség

    Szállítási engedély

    Nem veszélyes

    14/2986/8/2008

    2011. augusztus 01.

    Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség

    Kezelési engedély

    Veszélyes és nem veszélyes

    KTVF: 45101-5/2009

    2012. november 30.

    Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség

    Begyüjtési engedély

    Veszélyes, nem veszélyes

    KTVF: 24965-6/2010

    2013. május 31.

    Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség

     

   • Begyűjtésveszélyes hulladékok
   • Ártalmatlanításveszélyes hulladékok
   • Előkezelésveszélyes hulladékok
   • Gyűjtőedények biztosításaveszélyes hulladékok
   • Bevallások elkészítéseveszélyes hulladékok
   • Környezetvédelmi szaktanácsadásveszélyes hulladékok
   • Környezetvédelmi szabályzatok elkészítéseveszélyes hulladékok
  • Nem veszélyes hulladékoknem veszélyes hulladékok
 • HírekFriss Információk
 • KapcsolatElérhetőségek
 • Politikánk

 • Üdvözöljük

 • Engedélyek

A TRANS - GLOBAL KFT. MINŐSÉG- ÉS KÖRNYEZET POLITIKÁJA

 

A TRANS-GLOBAL Kft. vezetősége a veszélyes- és nem veszélyes hulladékok kezelése, szállítása, begyűjtése, tárolása és raktározása során, a minőségi szolgáltatást a Társaság működésében meghatározó tényezőnek tekinti.
A minőségi szolgáltatás érdekében a Társaság megkülönböztetett figyelmet fordít a környezetvédelmi jogszabályok maradéktalan betartására, az elvárások változását követő rugalmasságra. A vezetőség kötelezettséget vállal arra, hogy a tevékenységére vonatkozó valamennyi jogszabályi követelménynek, hatósági előírásnak teljes mértékben megfeleljen, a szükséges erőforrások rendelkezésre állását biztosítsa.
A minőségi szolgáltatásban döntő szerepe van az alkalmazottak szaktudásának, tájékozottságának és rátermettségének. E tekintetben példamutató a vezetőség magatartása, ami biztosítja a minőségre és a környezetterhelés csökkentésére való tudatos törekvést. A dolgozókat informálja, motiválja, továbbképzi, valamint ösztönzi. Ezek a tényezők garantálják a szolgáltatás megbízható és színvonalas teljesítését.

CÉLJAINK:
           - vevőink és partnereink tartós bizalmának elnyerése, a szolgáltatásunk magas
              színvonala, megbízhatósága révén,
           - szakmai hírnevünkre alapozva, versenyképességünk folyamatos javítása,
           - a veszélyes és nem veszélyes hulladékkal kapcsolatos szolgáltatások terén elért
              elismertségünk megtartása és növelése,
           - a környezetterhelés folyamatos csökkenése, a környezetszennyezés megakadályozása,
           - az MSZ EN ISO 9001:2009 ÉS MSZ EN ISO 14001:2005 szabvány szerint
              kialakított integrált irányítási rendszer folyamatos fejlesztése.

A CÉLJAINK ELÉRÉSE ÉRDEKÉBEN TÖREKSZÜNK:
           - a megrendelői igények elvárt minőségben és határidőben történő gazdaságos
              teljesítésére, valamint az igények – ezen belül a vállalt határidők – teljesítésének
              pontosságára,
           - a rendelkezésre álló legjobb technológiai- és műszaki megoldások
              megvalósítására, a környezetszennyezést megakadályozó eljárások kialakítására
              és alkalmazására, az emberi munka könnyítésére,
           - a természeti erőforrások takarékos felhasználására,
           - a telephelyen végzett veszélyes- és nem veszélyes hulladékkezelés és tárolás
              során a környezeti körülmények folyamatos javítására,
           - az emberi egészség veszélyeztetésének, a veszélyes hulladékok környezetbe való
              kijutásának, a levegő-, a talaj- és víz szennyezésének megelőzésére,
           - szaktudásunk és tájékozottságunk folyamatos fejlesztésére, szakmailag jól
              felkészült dolgozók, alvállalkozók foglalkoztatására, akik tudásukkal és
              felelőségükkel járulnak hozzá a cég sikeréhez.

 A Trans-Global Kft 1999.-ben Magyarországon az első tíz cég között vezette be és azóta is működteti az integrált     
  ISO 9001 minőségügyi és  ISO 14001 környezetközpontú irányítási rendszerét, és ugyanabban az évben tanúsítatta is.

A tanúsítványok megtekinthetők itt.

 

       

 

Üdvözöljük a Trans-Global Környezetvédelmi Kft. honlapján!

 

 

A Trans-Global Környezetvédelmi Kft 1991-ben kezdte meg működését.

 

 

Tevékenysége öt fő területre terjed ki:
  1. Veszélyes és nem veszélyes hulladékok begyűjtése

      2. Veszélyes hulladékok előkezelése, ártalmatlanítása

–Nyomdák

–Autószerelő műhelyek

–Tisztítószalonok

–Erőművek

–Intézmények

–Gépgyártás

–Elektronikai alkatrészgyártás

–Fémmegmunkálás 

–Alkatrészgyártás során keletkező veszélyes hulladékok

 
      3. Nem veszélyes hulladékok kezelése


           - Gazdasági vállalatoknál keletkező veszélyesnek nem minősülő
           - szilárd hulladékok
           - Inert hulladékok
           - Biológiailag lebontható hulladékok
           - Gépjármű, közlekedés és járműipar hulladékai


      4. Veszélyes és nem veszélyes hulladékok szállítása


      5. Környezetvédelemmel kapcsolatos egyéb feladatok ellátása:


         
- Lakossági hulladékgyűjtési akciók lebonyolítása
           - Környezetvédelmi felmérések
           - Hatósági bejelentések
           - Teljes körű környezetvédelmi felelősi munkák ellátása
           - Egyedi környezetvédelmi problémák megoldása
           - ADR veszélyes árú szállítási biztonsági tanácsadói feladatok ellátása

 

Budapest XVI. kerületében ipartelepen működtetjük telephelyünket. Az egész terület kármentővel ellátott, részben fedett terület a szükséges épületekkel és raktárral.

A tároláshoz, előkezeléshez, telephelyen belüli anyagmozgatáshoz szükséges eszközökkel rendelkezünk.


A telephely Működési Szabályzat szerint működik, a hulladékkezelési tevékenységet munkavállalóink Belső utasítások szerint hajtják végre.


A Kft vezetői naponta ellenőrzik a telephelyen folyó munkákat. A vezetőség éves program szerint fejleszti telephelyét, figyelembe véve az elérhető legjobb technika alkalmazását, biztosítva munkavállalói egészséges munkakörnyezetet, valamint a környezetszennyezést kizáró módon történő munkavégzést.

 

 

Hulladékkezelés és barátságos környezet!

 

 
 

A Trans-Global kft.:

 

 • Tagja a Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók.        
 • Partnere az Electro-Coord Kht.-nak  
 • Részt vesz lakossági veszélyes hulladékgyűjtő programok megvalósításában.          
 • Kész a gyakorlati szakmai tapasztalatait hasznosítani a jogalkotásban. (Rendelet tervezetek véleményezése)                 
 • Nyitott az új kihívások és egyedi problémák megoldására
 


A Trans-Global Kft. hatósági engedélyei

 

A 2000.évi XLIII. törvény - a hulladékgazdálkodásról - írja elő , hogy a "Hulladékkezelési tevékenység környezetvédelmi engedéllyel végezhető".

A Trans-Global Kft. megalakulása óta, hatósági engedélyek birtokában végzi tevékenységét. Az itt bemutatott engedélyek a jelenleg hatályos engedélyeink. Az engedély számára kattintva azok letölthetők.

 

 Engedélytípus 

Hulladék

Száma

Érvényesség

Engedélyező hatóság

Szállítási engedély

Veszélyes

14/2987/8/2008

2011. augusztus 01.

Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség

Szállítási engedély

Nem veszélyes

14/2986/8/2008

2011. augusztus 01.

Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség

Kezelési engedély

Veszélyes és nem veszélyes

KTVF: 45101-5/2009

2012. november 30.

Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség

Begyüjtési engedély

Veszélyes, nem veszélyes

KTVF: 24965-6/2010

2013. május 31.

Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség

 

 

 

 

Tel/fax: 06/1/403-7900
Tel/fax: 06/1/280-0039
E-mail:
KTJ szám: 100973874
KÜJ szám: 100285514
Statisztikai azonosítószám:10549850- 3812 -113

A Trans-Global Kft. rendes tagja a
Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetségének

You are here Főoldal