| ripet.hu
Gyermeke(i)m száma
Gyermeke(i)m kora
Jelölje be, a munkához kapcsolódóan, melyik válasz igaz Önre:
Jelölje be, amely a leginkább jellemző: A gyermeke(i)mmel…
Jelölje be, amely a leginkább jellemző: A gyermeke(i)m maguktól…
Jelölje be, amely a leginkább jellemző (több válasz is lehetséges, de fontos, hogy valóban azokat jelölje, amelyek a leggyakoribbak): Nálunk a legjellemzőbb alkotó tevékenység:
Amennyiben az előző válasz "egyéb alkotótevékenység" volt, írja meg, mi az:
Jelölje be, amely leginkább jellemző: Én magam….
Amennyiben szokott kézimunkázni, jelölje be, amely leginkább jellemző:
Amennyiben az előző válasz "egyéb kézimunka" volt, írja meg, mi az:
Jelölje be, amely a leginkább jellemző: Gyermeke(i)m édesapja (vagy, ha van, nevelőapja)…
Jelölje be, amely a leginkább jellemző: A gyerek(ek)nek az alkotó tevékenységhez leginkább…
Jelölje be, amely a leginkább jellemző, akár két válasz is lehetséges: A gyerek(ek)nek az alkotó tevékenységhez leginkább…
Jelölje be, amely a leginkább jellemző: A gyerek(ek) alkotó tevékenységéhez alapanyagokat / eszközöket leginkább…
Amennyiben gyermekének alkotó tevékenységhez eszközöket szokott interneten vásárolni, kérem jelölje be, amelyik a leginkább jellemző:
Sorolja fel, melyek azok az eszközök, alapanyagok, amelyeket leggyakrabban vásárol - márkanévvel (kréta, ceruza, fonal, cérna stb.)
Amennyiben szokott a témához kapcsolódóan ötletgyűjtés céljából könyvet, magazint vásárolni, illetve internet oldalakon böngészni, kérem írja meg, melyeket kedveli:
Jelölje be, amely a leginkább jellemző: A gyermekekkel való alkotás témájában…
Jelölje be, amely a leginkább jellemző: Ha van lehetősége valamilyen tanfolyamon részt venni (művészeti pl. rajz, festés, vagy kézimunka pl. kötés, varrás stb.)…
Jelölje be, amely a leginkább jellemző: Szerintem az alkotó tevékenység…
Amennyiben az előző válasz "az alkotó tevékenység nem a legfontosabb" volt, írja meg, van-e más rendseres közös program a család életében (sport, közös zenélés, kirándulás stb.)
Jelölje be, amely a leginkább jellemző: Gyermeke(i)m otthon…
Jelölje be, amely a leginkább jellemző: Gyermeke(i)m otthon…