| ripet.hu
Az ön neme?
Az ön életkora?
Az ön iskolai végzettsége?
Ön hogyan viszonyul a fogyatékkal élő gyermekekhez és felnőttekhez?
Ön szerint az enyhe fogyatékkal élő gyerekek be tudnának-e illeszkedni a társadalomba?
Ha lehetősége nyílna rá ön támogatna-e sérült gyermeket szellemileg és lelkileg?
Örökbefogadna sérült gyermeket?
Jónak tartja-e ön azt, hogy az enyhén sérült gyerekek általános iskolai oktatása együtt, egy iskolában van az ép gyerekekkel, de külön foglalkozások formájában?
Ön szerint segítheti-e az egészséges gyermeki környezet a sérült gyerekek életminőségének javulását?
Lehetne-e csökkenteni a következő generációra a diszkriminációt a nem fogyatékkal élők és az akadáyozottak között?
Élnek köztünk olyan sérült fiatal felnöttek, akik képesek a munkavégzésre.Ön alkalmazna-e sérült fiatalt?
Ön hogyan motiválná a polgárságot az ilyen sérült emberek elfogadására?
Szabályozná-e törvényileg a fogyatékkal élő szülők gyermekvállalását.