| ripet.hu
Név:
E-mail cím:
Lakóhely:
Gyermeke mely iskolatípusban érintett?
Mi a tapasztalata, gyermeke hozzáállásáról a tanulással kapcsolatban?
Ön szerint a tanuláshoz való pozitív hozzáállás, sikerélmény, konkrét tanulási technikák ismerete, alkalmazása mennyire fontos korunkban a mindennapi életben való érvényesüléshez?
Ön meddig tanult együtt gyermekével?
Ön elégedett-e gyermeke tanulmányi eredményével?
Elegendő-e a rendelkezésre álló idő iskolai feladatainak elvégzéséhez?
Véleménye szerint vannak-e gyermekének a különböző tanulási helyzetekhez kialakult módszerei, technikái?
Jár-e gyermeke tanulását segítendő különórára?
Ön szerint tanárai segítik-e gyermeke mindennapi tanulását konkrét tanulási technikák elsajátításával.
Ön melyik megoldást tartja célravezetőnek gyermeke tanulmányi előmenetelének segítése szempontjából: 1. Tantárgyi különórákkal, korrepetálásokkal segíteni a problémás tantárgyakban. 2. Több tantárgy esetében is alkalmazható hatékony tanulási módszereket elsajátító és az alkalmazást is begyakoroltató tanfolyammal segíteni.
Örülne-e ha gyermeke elsajátíthatna későbbi tanulásában is hasznos, eredményes tanulási technikákat, amelyek garantáltan segítenék őt tanulmányaiban?
Szívesen részt venne-e gyermekével egy erről szóló, ingyenes bemutató előadáson, foglalkozáson?