| ripet.hu
Mi a véleménye a helyi értékek (épületek, terek, utcák, a környék) állapotáról a településen?
Mi a véleménye a helyi értékek (épületek, terek, utcák, a környék) állapotáról a közvetlen lakókörnyezetében?
Ön szívesen él itt, ezen a településen?
Hogy gondolja: az itteni gyerekek, ha felnőnek, el fognak majd költözni erről a településről, vagy itt maradnak inkább?
Most az egész településről szeretnék kérdéseket feltenni Önnek. Milyen érzésekkel gondol erre a településre, ahol él? (Egyetlen választ karikázzon csak be!)
Az egész település hangulatáról mi a véleménye? Osztályozzon 1-től 5-ig! (1 –, egyáltalán nem igaz, 5 - teljesen igaz)
Az osztályozáshoz az 1, 2, 3, 4, 5 számjegyeket használja!
unalmas
nyugodt
vidám
nyomasztó
szomorú
feszült
izgalmas
hangulatos
Most felsorolunk Önnek néhány olyan dolgot, ami egy településen mindig fontos lehet. Arra kérnénk, hogy osztályozzon megint úgy, ahogy az iskolában szokás, abból a szempontból, hogy mennyire elégedett Ön az alábbi tényezők helyzetével ORSZÁGOS SZINTEN. Az 1-es azt jelenti, hogy nagyon elégedetlen, az 5-ös azt, hogy teljesen elégedett.
Az osztályozáshoz az 1, 2, 3, 4, 5 számjegyeket használja!
a levegő tisztaságával
a közellátással
a közlekedési lehetőségekkel (buszos, kerékpáros, gyalogos)
a szórakozási lehetőségekkel
a továbbtanulási lehetőségekkel
a közbiztonsággal
a vállalkozások sikerességével
az idősebbekkel való törődéssel
a fiatalok helyzetével
az egészségügyi helyzettel
a lakáshelyzettel
az utcák, terek, parkok állapotával
Most felsorolunk Önnek néhány olyan dolgot, ami egy településen mindig fontos lehet. Arra kérnénk, hogy osztályozzon megint úgy, ahogy az iskolában szokás, abból a szempontból, hogy mennyire elégedett Ön az alábbi tényezők helyzetével HELYI SZINTEN. Az 1-es azt jelenti, hogy nagyon elégedetlen, az 5-ös azt, hogy teljesen elégedett.
Az osztályozáshoz az 1, 2, 3, 4, 5 számjegyeket használja!
a levegő tisztaságával
a közellátással
a közlekedési lehetőségekkel (buszos, kerékpáros, gyalogos)
a szórakozási lehetőségekkel
a továbbtanulási lehetőségekkel
a közbiztonsággal
a vállalkozások sikerességével
az idősebbekkel való törődéssel
a fiatalok helyzetével
az egészségügyi helyzettel
a lakáshelyzettel
az utcák, terek, parkok állapotával
Milyen a természet (erdők, patakok, tavak, parkok vadon élő állatok stb.) állapota a TELEPÜLÉSEN?
Milyen a természet (erdők, patakok, tavak, parkok vadon élő állatok stb.) állapota A KÖZVETLEN LAKÓKÖRNYEZETÉBEN?
Milyen a környezet (víz, levegő, talaj, a település tisztasága) állapota a TELEPÜLÉSEN?
Milyen a környezet (víz, levegő, talaj, a település tisztasága) állapota a KÖZVETLEN LAKÓKÖRNYEZETÉBEN?
Ön szerint mi lenne a legmegfelelőbb megoldás a környezetszennyezés problémájára?
Hogyan tudná jellemezni legközelebbi szomszédságát: kik laknak arrafelé a leginkább?
Ha Ön - tegyük fel - oda költözhetne, ahová akarna, hova költözne a legszívesebben:
Ha Ön - tegyük fel - oda költözhetne, ahová akarna, milyen környezetben élne a leszívesebben?
Hogyan ítéli meg a város gazdasági helyzetét? Az ipar fejlettsége a településen:
Hogyan ítéli meg a város gazdasági helyzetét? A mezőgazdaság fejlettsége a településen:
Hogyan ítéli meg a város gazdasági helyzetét? Szolgáltatások (kereskedelem, közlekedés, oktatás, egészségügy) fejlettsége a településen:
Hogyan ítéli meg a város gazdasági helyzetét? Az emberek képzettsége, tanultsága a településen:
Hogy gondolja: itt a környéken 100 ember közül hánynak van szüksége valamilyen segélyre? (Kérem, írja be a becsült számot.)
„,és mit gondol: 100 igénylő közül hányan kapnak ténylegesen valamilyen segélyt? (Kérem, írja be a becsült számot.)
Ön szerint a szociális célra rendelkezésre álló pénzösszegeket
Ön szerint a hatóságoknak
Hogy gondolja: lakásának állapota kielégítő vagy nem?
Módjában állna tatarozni most lakását vagy nem állna módjában?
Személy szerint Ön számít arra, hogy valaki a családjából munkanélküli lesz?
Hogyan informálódik leginkább környezete és a világ dolgairól? (A legjellemzőbb módot jelölje meg!)
Milyen terület fejlődését szeretné elérni a településen? ( 1 - leginkább szeretné, ... 9 - legkevésbé szeretné)
A legelsőt jelölje 1, a legutolsót 9! Egy sorszám csak egyszer szerepelhet!
turizmus
ipartelepítés
hagyományőrző kézműipar
mezőgazdaság
szolgáltatások
oktatás
közlekedés
lakásépítés
egyéb
Az alábbiak közül minek a megőrzését, védelmét tartja leginkább fontosnak? (1 - legfontosabb, ... 8 - legkevésbé fontos)
A legelsőt jelölje 1, a legutolsót 8! Egy sorszám csak egyszer szerepelhet!
a táj
a természeti környezet
az erdők
szőlőkultúrák
gyümölcskertek
védett gyepek
egyes építmények, házak
egyéb megőrzendő értékek
Találkozott-e korábban a „,fenntartható fejlődés" kifejezéssel?
Ön mit ért ezen?
Véleménye szerint a belátható jövőben az alábbiak közül mely lesz Európa legnagyobb problémája? (Legfeljebb három lehetőséget válasszon!)
Véleménye szerint a belátható jövőben az alábbiak közül mely lesz a lakóhelyén élő emberek legnagyobb problémája? (Legfeljebb három lehetőséget válasszon!)
Jelentősen segítené a további munkát, ha jelezné, hogy melyik három települési probléma megoldását tartja a legsürgősebbnek.
Véleménye szerint mennyire jelent problémát ma Magyarországon a környezetszennyezés?
Érdeklődik-e a környezetvédelmi kérdések iránt?
Ha igen, mi volt az a legutóbbi környezeti probléma (kérdés), ami felkeltette érdeklődését (amiről hallott, vagy amiről olvasott)?
Milyen forrásból jutott hozzá eddig leginkább környezetvédelmi ismeretekhez, információkhoz?
Van-e tudomása arról, hogy lakóhelyén vagy az iskoládban környezetvédelmi szervezet (egyesület, klub, szakkör) tevékenykedik?
Részt vett-e már lakóhelyén vagy az iskoládban környezetvédelemmel kapcsolatos rendezvény programján?
A környezetvédelem „,jeles napjai" közül településen, a helyi iskolában az alábbiakról szoktak valamilyen formában megemlékezni (Természetesen több választ is lehetséges!):
Szeretne-e többet tudni, tanulni a környezetvédelem kérdéseiről?
Véleménye szerint kinek az elsőrendű felelőssége és feladata a települések környezeti állapotának a védelméről gondoskodni? (Kérjük rangsorolja az alábbi lehetőségeket fontosságuk szerint!)
A legelsőt jelölje 1, a legutolsót 6! Egy sorszám csak egyszer szerepelhet!
Az országot irányító kormányé.
A településeket irányító helyi önkormányzatoké.
A vállalkozásoké, intézményeké.
A különböző civil szervezeteké (egyesületek, alapítványok, stb.).
Az egyes személyeké, családoké.
Egyéb.
Mindennapi viselkedésünkkel, szokásainkkal hozzájárulhatunk a környezeti problémák fokozódásához, de csökkentéséhez is. Az alábbiakban felsorolt és otthon is, iskolában is alkalmazható „,környezetvédő" megoldások közül jelölje meg azokat, amelyekre Ön is odafigyel!
Véleménye szerint az emberek fogyasztási (vásárlási) szokásai szerepet játszanak-e a környezeti problémák fokozódásában?
Próbáltált-e már olyan terméket használni (vásárolni), melyről tudta, hogy kevésbé terheli a környezetet?
Tájékozottnak tartja-e magát lakóhelye gazdasági, szociális, környezetvédelmi stb. ügyeiben, kérdéseiben?
Hol beszéli meg leggyakrabban lakóhelye ügyeit?
Szívesen él itt, ezen a környéken?
Az alábbiakban felsorolunk néhány dolgot, ami egy településen mindig fontos lehet. Legyen szíves értékelni, hogy a felsoroltakkal mennyire van megelégedve lakóhelyén! (Osztályozza 1-5 közötti számokkal: az 1-es azt jelenti, hogy nagyon elégedetlen a megjelölt dologgal, az 5-ös pedig azt, hogy teljesen elégedett.)
Az osztályozáshoz az 1, 2, 3, 4, 5 számjegyeket használja!
A levegő tisztasága, a természeti környezet állapota
A tömegközlekedés
A közellátás
A tanulási, továbbtanulási lehetőségek
A szórakozási lehetőségek
A közbiztonság
A munkavállalási lehetőségek
Az egészségügyi helyzet
A lakáshelyzet
Az utcák, terek, parkok állapota
A település egészének hangulata
Jelentősen segítené további munkánkat, ha jelezné, hogy az előzőekben említettek közül melyik három települési probléma megoldását tartja a legsürgősebbnek!
Ha a fentieken kívül még valamit szeretnél közölni velünk, azt ide írhatja: